Phí đăng ký

Học thử miễn phí 1 buổi đầu tiên
Học phí không hoàn trả nếu nghỉ giữa chừng

Lớp cộng đồng

800.000 đ
  • 2 buổi / tuần
  • 8 buổi / tháng
  • Tập tại Mộc Studio

Lớp cộng đồng

1.200.000 đ
  • 3 buổi / tuần
  • 8 buổi / tháng
  • Tập tại Mộc Studio
Popular

Lớp cá nhân

600.000 đ
  • Số buổi linh hoạt
  • Thời gian linh hoạt
  • Tập tại Mộc Studio / Nhà riêng

Học buổi lẻ: 200,000đ / buổi

Register yoga class

Bạn vui lòng nhập thông tin bên dưới đây chính xác để Thao Le Yoga sớm liên hệ lại nhé!