Hướng dẫn quản trị

Hướng dẫn quản lý website

1. Một số lưu ý khi quản lý website

1. Các hình ảnh khi tải lên website nên được nén trước khi đưa lên. Dung lượng hình ảnh tốt nhất nên < 100Kb. Kích thước ảnh < 1200px. Sử dụng công cụ nén ảnh và resize ảnh online rất dễ sử dụng https://www.birme.net/Ảnh khi tải lên nên có tiêu đề và mô tả sẽ tốt cho SEO:

 

Có thể resize hàng loạt ảnh bằng birme.net

2. Website sử dụng công cụ thiết kế trang Elementor. Nếu chưa quen với Elementor tham khảo thêm các hướng dẫn tại đây.

3. Trong khi chỉnh sửa trang, nếu lỡ xóa hoặc muốn phục hồi bản cũ, thực hiện như sau:

 

2. Sửa đầu trang, cuối trang, và trình đơn menu

3. Chỉnh sửa trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ

4. Chỉnh sửa trang Video miễn phí, Thư viện ảnh, Trang Khóa học Yoga

5. Viết bài Blog, Sự kiện

6. Đăng video các bài tập cho các khóa học

7. Tạo tài khoản cho học viên và phân chia vào các khóa học

8. Thêm sản phẩm cho Yogi Shop

9. Popup đăng ký khóa học

10. Dịch đa ngôn ngữ cho website

Đăng ký khóa học Yoga

Bạn vui lòng nhập thông tin bên dưới đây chính xác để Thao Le Yoga sớm liên hệ lại nhé!